Avalehekülg

 

Skandia Õigusbüroo OÜ on asutatud õigusabiteenuste osutamiseks nii era- kui ka juriidilistele isikutele tsiviilõiguse valdkonnas. Pakume oma klientidele nii kohtulikku, kui ka kohtuvälist konfidentsiaalset, asjatundlikku ja professionaalset õigusabi. Läheneme oma klientidele ja nende probleemidele individuaalselt ning meie poolt välja pakutavad lahendusel lähtuvad ainult ja ainult kliendi huvidest.

Meil on pikaajalisi kogemusi klientide esindamisel kohtutes, vahekohtutes ja töövaidluskomisjonides, samuti pankroti-, saneerimis-, likvideerimis-, võlakaitse- ja täitemenetlustes. Skandia Õigusbüroo juristid omavad suuri kogemusi klientide esindamisel ning abistamisel läbirääkimiste pidamisel, tehingute tegemisel, lepingute koostamisel ja sõlmimisel, samuti äriühingusiseste lepingute koostamisel. Eiti kõrgel ja professionaalsel tasemel osutavad Skandia Õigusbüroo juristid nii era-, kui ka juriidilistele isikutele õigusabi seoses krediidi-, liising- ja hüpoteegi seadmise lepingutega, samuti täitemenetlustes, pankrottides, saneerimis- ja likvideerimismenetlustes. Pikaajalisest tööpraktikast tulenevalt saame klientide probleemide lahendamisel kasutada erinevate spetsialistide abi ja nõu.

Pakume ka kiiret, kuid samas professionaalset õigusabi ka e-posti teel. Ootame selleks Teie probleemi võimalikult täpset kirjeldust ning vastame Teile hiljemalt ööpäeva jooksul.