Asjaõigus

Skandia Õigusbüroo pakub õigusabi kõigis ASJAÕIGUSE valdkondades, sealhulgas:

  • kinnisasjade omandamise ja võõrandamise, samuti koormamise lepingute ette valmistamisel, notariaalses vormis lepingu sõlmimise korraldamisel, täitmise nõudmises jne;
  • läbirääkimiste pidamisel kaasomandi lõpetamiseks, lepingu ettevalmistamisel jne;
  • läbirääkimiste pidamisel kaasomandi kasutamise kokkuleppe sõlmimiseks, samuti muude kaasomanike vaheliste kokkulepete sõlmiseks, lepingute koostamisel ja allkirjastamise korraldamisel;
  • hüpoteekide ja pantidega seotud küsimuste ja probleemide lahendamisel;
  • servituutide ja reaalkoormatistega seotud küsimuste ja probleemide lahendamisel;
  • hoonestusõiguse ja selle seadmisega seotud küsimuste ja probleemide lahendamisel;
  • ostueesõiguse ja selle teostamisega seotud küsimuste ja probleemide lahendamisel;
  • kinnistusraamatu kande vaidlustamine;
  • asjaõiguslike vaidluste algatamine, vastuväidete esitamine, lahendamine jne.

Aitame klientidel analüüsida ostetavat kinnisvara, selle eripära ning omandamise ja omamisega sellega kaasneda võivaid probleeme, peame kliendi nimel läbirääkimisi, koostame tehingu dokumentatsiooni jms.