Eraisikute võlakaitsemenetlus ja pankrot

Skandia Õigusbüroo osutab Teile õigusabi seoses eraisikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate VÕLAKAITSE MENETLUSEGA JA PANKROTIGA. Selleks raames aitame muuhulgas:

 • koostada pankrotihoiatusi ja –avaldusi;
 • esitada nõudeid pankrotimenetluses;
 • esindada Teid pankrotimenetlusega seotud kohtumenetlustes;
 • koostada võlgade ümberkujundamise avaldusi;
 • koostada võlgade ümberkujundamise kavu;
 • tegutseda nõustajana võlgade ümberkujundamise menetluses;
 • jne.

Skandia Õigusbüroo pakub õigusabi kõigis ÄRIÕIGUSE valdkondades, sealhulgas nõustame Teid:

 • erinevate äriühingute asutamise, ümberkujundamise, ühendamise, jagunemise, livideerimise jms osas;
 • äriühingute aktsi- või osakapitali sissemaksete tegemise osas;
 • äriühingu organite volituste ja vastutuse osas;
 • äriühingu aktsiate või osade või äriühingu võõrandarandamise osas;
 • vaidlustes teiste osanike või aktsionäridega;
 • jpm.