Pärimisõigus

Skandia Õigusbüroo pakub õigusabi kõigis PÄRIMISÕIGUSE valdkondades, sealhulgas nõustame ja esindame Teid nii kohtus kui ka kohtuväliselt:

  • seadusjärgse pärimise küsimustes,
  • testamendi koostamisel;
  • abikaasade vastastikuse testamendi koostamisel;
  • pärimislepingu koostamisel;
  • pärandi avanemise, vastuvõtmise ja pärandvara inventuuri osas;
  • Skandia Õigusbüroo juristi isikus tegutseda testamenditäitjana või pärandvara hoidjana, pärimiskõlbmatuks tunnistamise kohtuvaidlustes;
  • testamendi tühiseks tunnistamise kohtulikes ja kohtuvalistes vaidlustes;
  • jpm.