Tegevusvaldkonnad

Skandia Õigusbüroo peamisteks tegevusvaldkondadeks on:

  • Võla- ehk lepinguõigus, s.h. krediidi- ja liisinglepingud;
  • Asjaõigus, s.h. hüpoteegi- ja pandilepingud;
  • Juriidiliste isikute ümberkujundamine, saneerimine, likvideerimine, pankrot;
  • Eraisikute võlakaitsemenetlus ja pankrot;
  • Äriõigus;
  • Perekonnaõigus;
  • Pärimisõigus;
  • Tööõigus;
  • Jpm.

 

Skandia Õigusbüroo esindab kliente kõigis Maa- ja Ringkonnakohtutes, vahekohtutes ning töövaidluskomisjonides. Eelmainitu sisaldab muuhulgas kohtueelse kokkuleppe saavutamiseks läbirääkimiste pidamist, vaidluse ettevalmistamist, klientide nimel hagiavalduste, vastuhagide ja avalduste koostamist ja kohtule edastamist, vastuste koostamist ja kohtule edastamist, esindamist kohtus, vahekohtus ja töövaidluskomisjonis, esitame vajadusel apellatsioonikaebusi või vastuseid sellele Ringkonnakohtutesse. Lisaks koostame ka vastuseid kassatsioonikaebustele Riigikohtusse.

Skandia Õigusbüroo esindab Teie huvides ka maksekäsu kiirmenetluse algatamise avaldusi. Maksekäsu kiirmenetlus on võlausaldajale kiire ja odav võimalus kohtulahendi saamiseks. Maksekäsu kiirmenetluses tehtava lahendi alusel on võimalik algatada täitemenetlus ja seeläbi võlgnevus sisse nõuda.

Skandia Õigusbüroo esindab oma kliente täite-, likvideerimis-, saneerimis-, võlakaitse ja pankrotimenetlustes.