Tööõigus

Skandia Õigusbüroo pakub õigusabi kõigis TÖÖÕIGUSE valdkondades, sealhulgas nõustame ja esindame Teid nii töövaidluskomisjonis, kohtus kui ka kohtuväliselt:

  • töölepingute väljatöötamisel;
  • kollektiivlepingute väljatöötamisel;
  • tööandja töösisekorda puudutavate aktide väljatöötamisel;
  • töövaidlustes erinevatel vaidlustasemetel;
  • renditööjõudu puudutavas osas;
  • jpm.